Werken vanuit doelen is voor veel scholen uitdagend. Veel vragen die bij SLO binnenkomen zijn terug te brengen naar dit thema, zoals: Wij willen in projecten gaan werken, hoe pakken we dit aan? Wij willen zonder methode gaan werken, wat moeten leerlingen precies kennen en kunnen? Wij zijn niet zo tevreden met onze leeropbrengsten, wat kunnen we beter doen?

In dit webinar gaat Matthijs Driebergen, samen met zijn collega’s Moniek Warmer en Anton Bakker, op zoek naar het antwoord op de vraag achter deze vragen. We beginnen met het volgende: de overheid stelt andere eisen voor taal en rekenen dan voor kunst & cultuur en wereldoriëntatie. Wat is precies het verschil? En wat betekent dit voor scholen? Daarna laten we zien welke keuzes je kunt maken bij kunst & cultuur en wereldoriëntatie. Sommige keuzes passen beter bij jouw school. Tenslotte laten we zien hoe je, welke keuze je ook maakt, de kwaliteit van je onderwijs op peil houdt.

Tijd en locatie

    • Online
      81 van 100 plaatsen beschikbaar