Een doel van de burgerschapsopdracht aan scholen is het voorbereiden van leerlingen om als volwaardig burger deel te nemen aan de maatschappij. Daar hoort een digitale component bij: communicatie met de overheid verloopt digitaal, de digitale wereld draagt steeds meer bij aan persoonsvorming en onder invloed van digitalisering verandert de samenleving voortdurend. Om actief te kunnen deelnemen aan de hedendaagse én toekomstige (informatie)samenleving zal je bewust, verantwoordelijk, kritisch en creatief gebruik moeten kunnen maken van digitale technologie, digitale media en andere technologieën. Een van de interventies van het NPO is gericht op digitale technologie.

Tijdens het webinar Digitaal burgerschap werpen we een blik op het belang van de digitale component binnen het onderwijs en geven we aanzet tot nadenken over de praktische toepassing ervan binnen de verschillende lessen/vakken. We gaan in gesprek over de manier waarop jullie school digitale technologie inzet of zou kunnen inzetten en betrekken daarbij de inhoud van de concept-leerlijn digitale geletterdheid.

Tijd en locatie

    • 92 van 100 plaatsen beschikbaar