Locatie: Online (Teams)

Sessies

Jasper Kok

Gepersonaliseerd leren met Engels: Het kan!

Een aantal scholen in verschillende sectoren is begonnen met het veranderen van de manier waarop Engels wordt gegeven. Met een geavanceerd assessment als basis ontdekten de teams dat niveauverschillen binnen leeftijdsgroepen enorm waren. Nu, met gedetailleerde informatie per kind tot hun beschikking, schakelen de teams over. 

Ze hebben niveaugroepen georganiseerd, maken gebruik van uitdagende online leeromgevingen en voorzien hun bibliotheek van materiaal op niveau. 

Op deze manier zijn ze erin geslaagd om een gepersonaliseerde leeromgeving te creëren waar leraren coaches van het leerproces zijn geworden. Er wordt momenteel een nauwe samenwerking met het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs opgezet om een doorgaande leerlijn te realiseren.

Jasper Kok laat zien hoe zijn school beheersingsniveaus Engels van leerlingen in kaart brengt en wat mogelijke vervolgacties zijn. 

Sprekers

  • Jasper Kok

Özgen Bagci

Özgen Bagci bespreekt activiteiten waarmee leerlingen hun gespreksvaardigheid Engels kunnen oefenen.

Deze webinar wordt gegeven in het Engels. Je hoeft zelf geen Engels te spreken tijdens de webinar.

Sprekers

  • Özgen Bagci