Leerkrachten van groep 1 en 2 hebben de opdracht álle kleuters voldoende geletterde bagage mee te geven richting groep 3. De wijze waarop we dit doel kunnen bereiken is de insteek voor deze workshop.

Het startpunt vormt het opbouwen van kennis en begrip van de wereld aan de hand van essentiële thema’s. We gaan met elkaar na welke thema’s er doorgaans worden gebruikt en of dit inderdaad de thema’s zijn waarmee we de begripsontwikkeling van kleuters kunnen uitbreiden. Vervolgens wordt een beeld geschetst van de wijze waarop je vanuit dit thema alle vaardigheden rondom beginnende geletterdheid met elkaar kunt verbinden. Het werken met goede prentenboeken speelt hierbij een belangrijke rol. In deze workshop wil ik u inspireren met een voorbeeld van een methode onafhankelijk aanbod waarbij er speels, interactief en doelgericht met kleuters wordt samengewerkt.

Eveline Wouters is werkzaam bij het Seminarium voor Orthopedagogiek, Hogeschool Utrecht als docent van de Master Educational Needs en onderwijsadviseur op het gebied van effectief taal-/leesonderwijs en dyslexiebeleid in zowel het primair- als voortgezet onderwijs. Ze is LIST en DENK! begeleider.

Tijd en locatie

    • vol