De laatste jaren is Lesson Study met een stevige opmars bezig. En dat is niet zo gek, want de praktijk laat zien dat deze vorm van teamleren effectief is en op groot enthousiasme van leraren kan rekenen. Praktisch gezien is Lesson Study samen een les voorbereiden, deze uitvoeren en daarna samen nabespreken en weer aanpassen. Dit verloopt volgens een vast stappenplan. 

Deze werkvorm gebruik ik al een aantal jaren als borgingsinstrument en soms zelfs in de implementatiefase van begrijpend leestrajecten. Opbrengsten zijn:

  • Leraren kunnen instructie geven op een andere wijze dan de methode aanreikt
  • Leraren zijn enthousiast over het samen voorbereiden van de les
  • Leraren krijgen door de gezamenlijke voorbereiding meer inzicht in de leerlijn
  • De gezamenlijke voorbereiding leidde tot een verdieping van de lesstof
  • Leraren durven meer eigen keuzes te maken
  • Leraren geven gevarieerder instructie

Mijn kracht is het verbinden van mensen, ideeën en momenten. Ik denk creatief, kijk anders, ben enthousiast en inspireer mensen. Belangrijk uitgangspunt vind ik uitgaan van kracht en talenten van een ieder en het samen ontwerpen van onderwijs.

Bianca Lammers werkt sinds 2010 als expert taal- en leesonderwijs basisonderwijs met Lesson Study als hulpmiddel. Ze is zowel procesbegeleider als inhoudsexpert. Haar brede praktijkervaring als leerkracht en leidinggevende in regulier onderwijs koppelt ze aan bewezen theorieën en innovatieve inzichten over goed onderwijs. Belangrijke uitgangspunten zijn: streven naar maatwerk, gericht op het realiseren van effectief en goed onderwijs voor scholen. 

Tijd en locatie

    • vol