Zijn er op jouw school zorgen over de resultaten van de begrijpend leeslessen? Wil je daarom kennismaken met de nieuwste inzichten over leesbegrip? In deze sessie maak je kennis met FOCUS. FOCUS is een themagerichte methodiek voor leesbegrip gebaseerd op het lezen rond interessante multiperspectivische contexten. Er wordt binnen Focus gewerkt met boeklessen en contextlessen en er komt geen methode aan te pas. Technisch lezen en begrijpend lezen worden vanaf groep 5 geïntegreerd en er is ook verbinding met de zaakvakken. Belangrijke begrippen in het programma zijn vrij lezen, rijke teksten, scaffolding, boek- en tekstgesprekken en boeiende ontwerpopdrachten. In deze sessie wordt duidelijk hoe deze activiteiten en aspecten kunnen bijdragen aan begrijpend lezen, leesmotivatie en digitale geletterdheid van de leerlingen van je school. 

Dr. Erna van Koeven werkt op Hogeschool Windesheim in Zwolle als docent en onderzoeker binnen de afdeling Educatie. Zij doceert taal- en leesdidactiek aan de richtingen taal/dyslexie en nt2/nieuwkomers van de Master Educational Needs. Ook begeleidt ze scholen in po, vo en mbo op het gebied van taal- en leesonderwijs en doet onderzoek. Ze publiceert onder andere over vrij lezen en een geïntegreerde aanpak burgerschap/taal binnen het mbo, initieerde de totstandkoming van levensverhalenboeken voor laaggeletterde mbo-studenten en schrijft samen met Anneke Smits de veelgelezen blog http://geletterdheidenschoolsucces.blogspot.com/.

Tijd en locatie

    • 1 van 70 plaatsen beschikbaar