Sessies

Workshop: Hoe kunnen we het leesonderwijs versterken? (VOL)

We hebben allemaal zonder moeite onze moedertaal leren spreken, maar leren lezen is een onnatuurlijke opdracht die de nodige problemen kan opleveren. Daarnaast worden leerkrachten soms geconfronteerd met laaggeletterde meertalige leerlingen die op een latere leeftijd met basisonderwijs starten. Zij moeten én een nieuwe taal leren, én leren lezen en schrijven in deze nieuwe taal, en dat op een zeer beperkte tijd. Het leesonderwijs in het basisonderwijs kan daarom maar beter aan de hoogst mogelijke kwaliteitseisen beantwoorden.

In deze sessie vatten we de belangrijkste aanbevelingen uit internationaal onderzoek naar leesonderwijs in het basisonderwijs samen. We focussen onder andere op woordenschatinstructie en mondelinge taalcompetentie, maar ook op coöperatief leren en tutoring. Daarnaast verbinden we deze wetenschappelijke bevindingen aan concrete acties die leerkrachten en scholen direct in de klaspraktijk kunnen invoeren.

Prof. dr. Jordi Casteleyn is verantwoordelijk voor de opleidingsonderdelen Didactiek Nederlands, Didactiek Nederlands aan anderstaligen, en Talenbeleid bij de Antwerp School of Education (Universiteit Antwerpen). Hij doet onderzoek naar het verbeteren van lees- en spreekvaardigheid bij adolescenten. Daarnaast is hij betrokken bij leerplancommissies Nederlands en organisaties zoals Vlaams fonds voor de letteren en Nederlandse Taalunie.

Sprekers

  • Jordi Casteleyn

Workshop: Leesbevordering in de klas - Hoe word jij een influencer? (VOL)

Bijna alle jonge kinderen houden van lezen en boeken, maar het plezier in lezen is op latere leeftijd soms ver te zoeken. Leesbevordering is de oplossing, maar hoe doe je dat als drukke leerkracht van de midden- of bovenbouw? Hoe motiveer je je leerlingen om te lezen en hoe kies je de juiste boeken? In deze lezing geeft Femke Ganzeman veel tips en handvatten waarmee je zo aan de slag kunt.

Femke werkte zelf bijna 10 jaar als leerkracht en leescoördinator op een basisschool en is de oprichter van de website Leesbevorderingindeklas.nl. Ze is ervan overtuigd dat jij als leerkracht écht het verschil kunt maken!

Sprekers

  • Femke Ganzeman

Workshop: Lezen? Echt niet! Of... toch wel?! (VOL)

Praktische tips hoe je leerlingen met leesproblemen of dyslexie wél aan het lezen krijgt en houdt.

Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met leesmotivatie. Veel voorbeelden van boeken die aanspreken en allerlei tips daaromheen om het aantrekkelijk te maken om te gaan en blijven lezen.

Hoe zorg je dat leerlingen zelfstandig leuke boeken lezen in de klas terwijl ze dat niet of moeizaam kunnen en jij geen tijd hebt om erbij te gaan zitten? Tips en apps hoe je leerlingen en hun ouders kunt motiveren om effectief (samen) thuis te lezen.

En... zelf aan de slag!

#leesmotivatie #leesplezier #effectiefoefenen #lezenislerenisleven

Carine Manderfeld is logopedist/dyslexiespecialist en trainer. Na 20 jaar een grote logopedie-dyslexiepraktijk gehad te hebben, is zij nu voornamelijk als trainer aan het werk. Voor haar Cursuscentrum KWeC geeft zij praktische cursussen voor leerkrachten, taalcoördinatoren, rt'ers, ib'ers en logopedisten op het gebied van dyslexie door heel Nederland en België. Ook verzorgt zij incompanytrainingen voor scholen en samenwerkingsverbanden.

Sprekers

  • Carine Manderfeld

Workshop: Technisch lezen in groep 3/4 (VOL)

Het volgen van een technisch leesmethode wordt door veel leerlingen (en leerkrachten) best saai gevonden. Het kost een hoop tijd en het levert vaak weinig op voor de leesontwikkeling.

Door gebruik te maken van rijke en aansprekende teksten wordt de betrokkenheid enorm vergroot. Zeker wanneer je thematisch werkt en hier een passende tekst bij zoekt. Naast het technisch lezen werk je bij het tekstlezen ook aan andere vakgebieden, denk aan woordenschat, wereldoriëntatie en mondelinge taalontwikkeling.  

Linda deelt haar ervaring met het lezen en bespreken van teksten in groep 3/4 en geeft praktische tips hoe jouw school hier ook op korte termijn mee aan de slag kan gaan.  

Linda Willemsen is het gezicht achter de website klasvanjuflinda.nl en zet zich in voor spelenderwijs leren in de middenbouw. Haar ervaring gebruikt ze o.a. om andere leerkrachten op dit gebied te inspireren. Daarnaast houdt ze zich bezig met auteurswerk en het ontwikkelen van lesmaterialen.

Sprekers

  • Linda Willemsen