Programma Webinar Netwerk taalrijk onderwijs vo

 • Welkom
 • Lezen, schrijven en redeneren bij geschiedenis
 • Werken aan meertaligheid is werken aan kansengelijkheid
 • Afsluiting
 • Welkom

 • Lezen, schrijven en redeneren bij geschiedenis

  Hoe kun je er bij het vak geschiedenis voor zorgen dat leerlingen taalvaardiger worden en tegelijkertijd hun begrip van de vakinhoud verdiepen? Johan van Driel heeft in het kader van zijn promotieonderzoek een instructie ontwikkeld om teksten binnen het vak geschiedenis te evalueren en daarop te reflecteren in een geschreven tekst. Hij onderzocht welke invloed deze instructie had op de kwaliteit van geschreven teksten en of leerlingen deze instructie ook gebruiken als zij zelf gaan lezen, schrijven en redeneren. Het onderzoek richtte zich op leerlingen uit de vierde klas (havo en vwo). Tijdens deze interactieve presentatie deelt Johan de uitkomsten van zijn onderzoek en gaat hij graag in gesprek over de vraag wat er nodig is om docenten van bèta- en gammavakken te ondersteunen bij het integreren van taal in hun onderwijs.

 • Werken aan meertaligheid is werken aan kansengelijkheid

  Jeannette Bakker-de Vries vertelt over de inspiratiereis naar Curaçao, die zij onlangs maakte met een heel diverse groep mensen uit het onderwijsveld, waaronder het po, vo, de wetenschap en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Samen werken aan meertaligheid binnen het onderwijs, is werken aan kansengelijkheid. Hiervan heeft Jeannette mooie praktijkvoorbeelden gezien op Curaçao die ze zelf kan inzetten binnen haar eigen lessen/ school. In haar interactieve presentatie zal ze toelichten hoe scholen op Curaçao omgaan met de meertaligheid van de leerlingen en wat we daarvan kunnen leren in Nederland.

 • Afsluiting