Sprekers

Liza van den Bosch

Liza van den Bosch studeerde Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Daarna startte zij met haar promotieonderzoek naar begrijpend lezen bij beginnende lezers met verschillende taalachtergronden aan de Radboud Universiteit. Zij voerde dit onderzoek uit onder begeleiding van Prof. Ludo Verhoeven en Prof. Eliane Segers en promoveerde op 14 januari 2020. Momenteel is Liza werkzaam als docent Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Leiden, waar zij onderwijs verzorgt binnen de opleidingen Pedagogische Wetenschappen en de Academische Pabo.

Universiteit Leiden

Frans Hiddink

Frans Hiddink is docent bij de pabo en onderzoeker bij het lectoraat Meertaligheid & Geletterheid binnen de Academie voor Primair Onderwijs van NHL Stenden Hogeschool. Hij promoveerde in november 2019 op het proefschrift 'Early childhood problem-solving interaction. Young children’s discourse during small-group work in primary school'.

NHL Stenden

Bart van der Leeuw

Bart van der Leeuw is vak-expert Nederlands bij SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Daarvoor werkte hij als docent taaldidactiek op pabo's in Eindhoven en ’s-Hertogenbosch

SLO

Anouk ten Peze

Anouk ten Peze is zowel docent Nederlands op Het Schoter in Haarlem, als onderzoeker op de UVA. Dankzij een promotiebeurs voor leraren van NWO doet zij onderzoek naar het effect van creatief schrijven op het schrijfproces en de tekstkwaliteit, onder begeleiding van Tanja Janssen en Gert Rijlaarsdam.

Joanneke Prenger