Overgang nieuwkomers naar de reguliere groep

Na 1 tot 1,5 jaar stroomt de ‘nieuwkomersleerling’ uit naar de reguliere groep. Leerlingen die we net als alle andere kinderen op onze basisscholen hoogwaardig onderwijs moeten bieden in een doorlopende lijn met vastliggende eindtermen. Daar ligt een grote verantwoordelijkheid.

Inzichten in tweedetaalverwerving, meertaligheid en taaldidactiek wijzen de weg naar een meerjarig integratiemodel dat bestaat uit eerste opvang in een taalklas, een instapfase in regulier onderwijs en doorgroeifase.

In deze workshop zoomen we in op de instapfase; wat is het niveau bij uitstroom uit de nieuwkomersgroep/ taalklas en wat mag de leerkracht van de leerling verwachten? Welke kennis en vaardigheden heb je als leerkracht en als school nodig om onderwijs op maat te bieden aan deze meertalige leerlingen? En om hun dagelijkse taal en schooltaal te helpen ontwikkelen naast of gebruikmakende van het reguliere curriculum? Er worden handreikingen en praktische tips gegeven om direct mee aan de slag te gaan.

Frits Los is onderwijsadviseur bij HCO. Het hoofdspecialisme van Frits Los  is Nederlands als tweede taal, waarbij hij o.a. put uit ervaring en opgedane kennis als leerkracht Nederlands op een internationale school en directeur op NTC scholen in het buitenland.

Eveline Oskam is onderwijsadviseur bij HCO en wil met haar ruime onderwijservaring, kennis en praktische aanpak, aansluiten bij de behoeften van leerkrachten, zodat ze ‘morgen’ met de leerling aan de slag kunnen. Steeds meer leerkrachten krijgen te maken met een toestroom van anderstalige leerlingen in de groep, maar hoe kun je deze leerlingen goed begeleiden als je je handen al vol hebt aan je groep leerlingen met talloze onderwijsbehoeften?!

Tijd en locatie

    • 52 deelnemers