Sessies

Interacties in de klas met anderstalige kleuters (VOL)

Interacties in de klas met anderstalige kleuters

Leerkrachten hebben steeds vaker te maken met anderstalige kinderen in hun klas. Naast het Nederlands spreken en leren zij nog een andere taal/talen. Doordat ze met een andere taal-, en vaak ook culturele, achtergrond op school komen, hebben zij mogelijk behoefte aan andere activiteiten en interacties met de leerkracht om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Tijdens deze bijdrage zal ik ingaan op de resultaten van mijn promotieonderzoek naar de gelegenheid tot leren van anderstalige kleuters en ga ik in op vragen als: krijgen anderstalige kinderen dezelfde kansen in de klas? En hoe beïnvloedt dat hun taal- en cognitieve ontwikkeling?

Annegien Langeloo Annegien Langeloo zit in de afrondende fase van haar promotieonderzoek bij GION onderwijs/onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoek richt zich op de gelegenheid tot leren van anderstalige kinderen. Hierbij kijkt ze met name naar de leerkracht-kind interacties in de kleuterklas.

Sinds kort werkt ze als onderzoeker/adviseur op het Alfa-college in Groningen. Op deze MBO-school doet ze onderzoek naar (het voorkomen van) voortijdig schoolverlaten, onder andere bij de doelgroep nieuwkomers/anderstaligen.

Sprekers

  • Annegien Langeloo

Moedertalen in beeld op school

Moedertalen in beeld op school

In deze workshop staat Taal yn Byld centraal, een project voor de midden-en bovenbouw van het basisonderwijs. Taal in Byld draait om het waarderen van de eigen en andermans moedertaal en plezier beleven aan meertaligheid. Het doel van het project is om de verbinding tussen school, kinderen en ouders te versterken door leerlingen ouders te laten bevragen over mooie zinnen, spreuken, versregels in de moedertaal. Het gesprek hierover in de klas en het letterlijk in beeld brengen van deze mooie zinnen (samen met ouders) zorgt voor waardering voor elkaars talen en achtergronden. In deze workshop laten we – door ook zelf aan de slag te gaan - zien hoe het project werkt en wat het oplevert voor leerkrachten, leerlingen en ouders.

Janke Singelsma is werkzaam op het lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid van de NHL Stenden Hogeschool. Binnen het lectoraat houdt zij zich bezig met de ontwikkeling van onderwijsprojecten, zoals Taal yn Byld en Praat mar toaniel. Zij is vele jaren werkzaam geweest als groepsleerkracht en taalcoördinator in het basisonderwijs.

Sprekers

  • Annarein Dijkhuis
  • Janke Singelsma

Wat doe je met nieuwkomerskinderen op je school?

Wat doe je met nieuwkomerskinderen op je school?

Op iedere school zitten een aantal nieuwkomers. Leerlingen in de groep 1/2 die de taal nog niet beheersen, leerlingen in de andere groepen die soms 1 of een paar jaar in Nederland zijn maar de Nederlandse taal schriftelijk en mondeling nog niet volledig beheersen. We weten dat een kind met 'gewoon mee hobbelen' er niet komt. Er wordt veel verwacht van leerkrachten. Hoe kan je dit aanpakken op schoolniveau? Wat is er nodig? Gemiddeld hebben leerlingen 5 jaar nodig om de taal goed te beheersen.

Graag neem ik jullie mee in een meerjarige aanpak op schoolniveau. We kijken naar wat de leerling/ouders nodig hebben, de leerkrachten of leerkrachtondersteuner, maar ook jij als taalcoördinator of intern begeleider.

Marieke Postma is directeur nieuwkomersschool en voorzitter van LOWAN, de organisatie die scholen ondersteunt bij het eerste opvangonderwijs.  

Sprekers

  • Marieke Postma