De rijkdom van meertaligheid: Van wetenschappelijke achtergronden naar de onderwijspraktijk

In veel gezinnen staan mensen op en gaan ze naar bed met meer dan één taal. Wereldwijd worden er meer dan 5000 talen gesproken in ongeveer 200 landen. Ook in Nederland worden, naast het Nederlands, veel andere talen gesproken, zoals Fries, Limburgs, maar ook Turks, Engels, Berbers, Sranan, Papiamento…. Wat dat betreft kan Nederland gerust een meertalige hotspot genoemd worden. En die meertaligheid levert allerlei interessante situaties op, zoals meertalige straatbeelden en mensen die hun talen mixen. Hoe vaak hoor je niet jongere Turkse Nederlanders Turks en Nederlands door elkaar gebruiken, of ondernemers Engels en Nederlands?

Ook in het onderwijs is meertaligheid doodgewoon en aan de orde van de dag. Veel scholen hebben te maken met anderstalige en/of meertalige leerlingen, en daarnaast zijn er veel scholen richten zich op tweetalig onderwijs en vroeg vreemdetalenonderwijs. Deze rijkdom van meertaligheid leidt uiteraard tot vragen, zoals hoe kan de taalontwikkeling van meertalige leerlingen het best ondersteund worden?, waarom is het belangrijk om de moedertaal van anderstalige leerlingen te benutten, en hoe zou je dat dan kunnen doen? En hoe verhoudt aandacht voor de moedertaal zich tot aandacht voor het Nederlands? In deze lezing zal ik recente wetenschappelijke inzichten over meertalige taalontwikkeling bespreken en op basis daarvan de koppeling maken naar manieren waarop de taalontwikkeling van meertalige/anderstalige leerlingen in de onderwijspraktijk ondersteund kunnen worden.

Gerrit Jan Kootstra werkt als onderzoeker op het gebied van meertalige taalontwikkeling aan de Radboud Universiteit Nijmegen, en werkt daarnaast als consultant professionalisering op het gebied van meertaligheid in het onderwijs aan Hogeschool Windesheim. Hij heeft promotieonderzoek gedaan over de manier waarin meertalige personen hun talen mixen en aanpassen aan elkaar, en vervolgonderzoek uitgevoerd in binnen- en buitenland op het gebied van meertaligheid, taalgebruik en leren. Zijn grote drijfveer: wetenschappelijke inzichten over meertaligheid, taalgebruik en leren toegankelijk maken voor het onderwijsveld.