Programma VERPLAATST! Landelijke netwerkdag Meertaligheid

 • Inloop met koffie en thee
 • Opening en mededelingen (Joanneke Prenger)
 • De rijkdom van meertaligheid: Van wetenschappelijke achtergronden naar de onderwijspraktijk
 • Koffiepauze
 • Keuzesessies ronde 1
 • Lunch - standjes/informatie
 • Hoeveel talen spreek jij?
 • Koffiepauze
 • Keuzesessies ronde 2
 • Wat nemen we mee?
 • Afsluiting
 • Inloop met koffie en thee

 • Opening en mededelingen (Joanneke Prenger)

  Toelichting op de dag

 • De rijkdom van meertaligheid: Van wetenschappelijke achtergronden naar de onderwijspraktijk

  De rijkdom van meertaligheid: Van wetenschappelijke achtergronden naar de onderwijspraktijk

  In veel gezinnen staan mensen op en gaan ze naar bed met meer dan één taal. Wereldwijd worden er meer dan 5000 talen gesproken in ongeveer 200 landen. Ook in Nederland worden, naast het Nederlands, veel andere talen gesproken, zoals Fries, Limburgs, maar ook Turks, Engels, Berbers, Sranan, Papiamento…. Wat dat betreft kan Nederland gerust een meertalige hotspot genoemd worden. En die meertaligheid levert allerlei interessante situaties op, zoals meertalige straatbeelden en mensen die hun talen mixen. Hoe vaak hoor je niet jongere Turkse Nederlanders Turks en Nederlands door elkaar gebruiken, of ondernemers Engels en Nederlands?

  Ook in het onderwijs is meertaligheid doodgewoon en aan de orde van de dag. Veel scholen hebben te maken met anderstalige en/of meertalige leerlingen, en daarnaast zijn er veel scholen richten zich op tweetalig onderwijs en vroeg vreemdetalenonderwijs. Deze rijkdom van meertaligheid leidt uiteraard tot vragen, zoals hoe kan de taalontwikkeling van meertalige leerlingen het best ondersteund worden?, waarom is het belangrijk om de moedertaal van anderstalige leerlingen te benutten, en hoe zou je dat dan kunnen doen? En hoe verhoudt aandacht voor de moedertaal zich tot aandacht voor het Nederlands? In deze lezing zal ik recente wetenschappelijke inzichten over meertalige taalontwikkeling bespreken en op basis daarvan de koppeling maken naar manieren waarop de taalontwikkeling van meertalige/anderstalige leerlingen in de onderwijspraktijk ondersteund kunnen worden.

  Gerrit Jan Kootstra werkt als onderzoeker op het gebied van meertalige taalontwikkeling aan de Radboud Universiteit Nijmegen, en werkt daarnaast als consultant professionalisering op het gebied van meertaligheid in het onderwijs aan Hogeschool Windesheim. Hij heeft promotieonderzoek gedaan over de manier waarin meertalige personen hun talen mixen en aanpassen aan elkaar, en vervolgonderzoek uitgevoerd in binnen- en buitenland op het gebied van meertaligheid, taalgebruik en leren. Zijn grote drijfveer: wetenschappelijke inzichten over meertaligheid, taalgebruik en leren toegankelijk maken voor het onderwijsveld.

 • Koffiepauze

 • Keuzesessies ronde 1

  Interacties in de klas met anderstalige kleuters
  Moedertalen in beeld op school
  Wat doe je met nieuwkomerskinderen op je school?
 • Lunch - standjes/informatie

 • Hoeveel talen spreek jij?

  Hoeveel talen spreek jij?

  Steeds meer kinderen leven in de magische wereld van meertaligheid. Een wereld vol woorden met exotische klanken die toch alledaagse betekenissen hebben. Een wereld vol kleur dankzij de verschillende brillen waardoor meertaligen naar de wereld kijken. Een wereld waarin kinderen met mama een andere taal spreken dan met de juf. Dat is leuk en handig, maar er zijn ook veel vragen.
  Wat is meertaligheid precies en wat betekent het thuis en op school? Hoe leer je eigenlijk twee talen tegelijk en hoe werkt dat in je brein? Wat is een taalrelatie en wat is een moedertaal? En waarom is het juist goed om met je ouders de thuistaal te spreken?
  Tijd voor een heuse mindshift zodat we met een meertalige blik naar een meertalig kind kunnen kijken. Alleen zo kunnen we hem begrijpen en daardoor beter inspelen op zijn capaciteiten.
  Alles wat je altijd al wilde weten over meertaligheid, en natuurlijk nog veel meer!

  Marinella Orioni (1973) is auteur van Hoeveel talen spreek jij? Wat je altijd al wilde weten over meertaligheid (2019), Het meertalige kind. Een eerste kennismaking (2017) en Meertalig opvoeden. Uw kind zal u dankbaar zijn (2015). Marinella is Nederlandse van Italiaanse afkomst, moeder van twee drietalige kinderen en al jarenlang gesetteld in Parijs. Ze heeft een passie voor taal in het algemeen en voor meertaligheid in het bijzonder. Na het afronden van haar studie Nederlands werkte ze onder meer als docent Nederlands aan de Université Lille 3 en het Institut Néerlandais in Parijs, waar ze ook les gaf aan meertalige kinderen. Tegenwoordig is ze naast het schrijven, actief met lezingen en workshops meertaligheid en interculturaliteit in binnen- en buitenland.

 • Koffiepauze

 • Keuzesessies ronde 2

  Alle talen in de klas: omgaan met meertaligheid/ meertalige taalronde
  Iedereen kan meedoen met de Natuur- en Techniekles. De inzet van moedertalen in inclusief, taalgericht vakonderwijs
  Overgang nieuwkomers naar de reguliere groep
 • Wat nemen we mee?

  Met boekverloting!

 • Afsluiting