Vanaf half tien staat de koffie klaar en ben je van harte welkom!

Deze dag begint met het bespreken van de meest recente/actuele ontwikkelingen rondom het jonge kind (2 tot 7 jarigen), vanuit drie invalshoeken, te weten: beleid, praktijk en wetenschap.

Daarna zal dr. Cathy van Tuijl ‘haar’ verhaal vertellen over ‘Sociaal Emotioneel Leren’. Middels een interactieve presentatie zal zij met ons in gesprek gaan om zo met elkaar te verkennen hoe het werkveld, de begeleiders en andere betrokkenen in de kinderopvang en het primair onderwijs op elkaar kunnen inhaken.

Tijdens de lunch, staat het 'onderling netwerken' op het programma. Na de lunch gaan we verder aan de slag met het centrale thema. We sluiten deze netwerkdag af met één ronde 'halen & brengen', waarvoor we de thema's al in het ochtenddeel zullen vastleggen.

Tijdens de bijeenkomst is er ruimte voor uitwisseling van ervaringen en discussie over diverse thema's die in de voor- en vroegschoolse educatie op dit moment spelen.

Interactieve presentatie – Cathy van Tuijl.

Het vormen van kinderen tot sociale mensen is hoe dan ook een taak van de educatie en het basisschool. “Leerkrachten bereiden kinderen met taal en rekenen voor op wat straks van ze gevraagd wordt, maar het onderwijs is er ook op gericht om voor te bereiden op maatschappelijk verkeer en omgaan met elkaar. Het is de professional die voordoet hoe je dankjewel en alsjeblieft zegt, hoe je iemand iets verzoekt en hoe je als groep onderling met elkaar omgaat. De elementaire omgangsvormen dus. De professional is een belangrijk rolmodel voor kinderen. Hij/zij geeft het goede voorbeeld als het gaat om sociale acceptatie. Zo kunnen ze ervoor zorgen dat leerlingen ook dat kind accepteren dat ‘anders’ is en dat er niet bij hoort. Een sociale opvoeding in een groep is van belang om kinderen te leren hoe ze met anderen moeten omgaan en elkaar moeten accepteren. Aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling is een doel op zich en verbetert de mogelijkheid om goed te functioneren en te presteren.
Vanuit een ontwikkelingstakenmodel (Havighurst, 1978) vormen ontwikkelingsuitkomsten in de jonge leeftijd het fundament voor verdere ontwikkeling. Bij kinderen in de jonge leeftijd heeft bijsturing van ontwikkeling in brede zin (sociaal-emotionele ontwikkeling i.h.b. zelfregulatie, taal en cognitieve ontwikkeling) grotere kans van slagen dan bij oudere leerlingen. Dit heeft direct impact op de slagingskansen in het onderwijs. Vanuit het CASEL-model wordt nagegaan hoe pm-ers en leerkrachten aandacht kunnen besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen.

Klinisch pedagoog Dr. Cathy van Tuijl is lector gedrag- en leerproblemen aan de Saxion Hogeschool Enschede & Deventer. Ze verzorgt daarnaast onderwijs aan de Universiteit van Utrecht op het gebied van culturele diversiteit en preventie van ontwikkelingsproblemen.

Kosten voor deze dag zijn € 75,00 per persoon. De dag vindt plaats in Vergadercentrum Vredenburg 19 in Utrecht van 10:00 tot 16:00 uur (inloop vanaf 9:30 uur).

Schrijf u in via de knop [Aanmelden]. Let op: Bij uw inschrijving moet u direct betalen! Pas na de betaling is uw inschrijving compleet.
Kort voor de netwerkdag ontvangt u van ons nog een bevestiging van uw aanmelding.

Locatie

Vergadercentrum Vredenburg

Vredenburg 19
3511 BB UTRECHT
Nederland
030 - 231 0068

Contactpersoon

Lucy Besseler

Tarieven

  • Begeleidersnetwerkdag jonge kind: € 75

Betaling mogelijk via:

  • iDEAL
  • MasterCard
  • Visa