Functioneren leerlingen van profielscholen anders in het MBO/HBO - en hoe spelen MBO en HBO in op competenties die (vmbo-)leerlingen ontwikkeld hebben?

Profielscholen en hun -organisaties richten zich in hun onderwijs steeds meer op de ontwikkeling van bredere competenties die van pas kunnen komen in het vervolgonderwijs. De vraag is of leerlingen van profielscholen hiervan ook daadwerkelijk profijt hebben en of (cq hoe) het vervolgonderwijs actief inspeelt op competenties die leerlingen al ontwikkeld hebben. Waar er de vorige keren veel aandacht was voor havo- en vwo-leerlingen, staan nu de vmbo-leerlingen centraal.
Net als voorgaande keren heeft deze bijeenkomst een sterk interactief karakter, met veel ruimte voor reacties, vragen en eigen inbreng.

Locatie

X11 Media en vormgeving, school voor vmbo/havo

Vondellaan 178
3521 GH Utrecht
Nederland

Contactpersoon

Bianca Kuiphuis

Tarieven

  • Gratis: € 0

    voor Profielscholen en medewerkers/bestuursleden van Profielorganisaties
  • Kosten: € 125

    voor overige belangstellenden

Betaling mogelijk via:

  • iDEAL
  • MasterCard
  • Visa