De afgelopen jaren hebben we bij SLO aan een aantal reken-wiskundeprojecten gewerkt, waaronder 'Formatief evalueren in het reken-wiskundeonderwijs', 'Probleemoplossen' en 'Sterke rekenaars'. De projecten hebben informatie en inzichten opgeleverd en daarnaast praktische producten en handvatten. In het najaar van 2018 hebben we in opdracht van het ministerie van OCW masterclasses ontwikkeld en verzorgd voor rekencoördinatoren, zodat zij met deze thema's in hun klas en met het team in hun school aan de slag kunnen. We delen graag onze opgedane inzichten, kennis en producten met opleiders rekenen-wiskunde, zodat zij deze kunnen gebruiken in hun praktijk.

 

Inhoud

We bieden opleiders een studiedag waarop we ingaan op de drie bovengenoemde thema's. We bespreken achtergrondinformatie, ervaringen uit het veld en ontwikkelde producten en bespreken ook met elkaar, op welke manier de inhouden in de opleiding, de klas en in de school een plek kunnen krijgen.

 

Opbrengsten

  • Vergroten van kennis en vaardigheden op relevante thema's in het reken-wiskundeonderwijs
  • Bekijken en bespreken van voorbeelden uit de onderwijspraktijk
  • Uitwisselen van ervaringen, tips en handvatten
  • Bespreken van aanpakken: welke mogelijkheden zijn er om de thema's in de opleiding of nascholing een plek te geven?

Locatie

Cursus- en vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht
030 - 2927700

Tarieven

  • Masterclass opleiders: € 50

    29 maart 2019

Betaling mogelijk via:

  • iDEAL
  • MasterCard
  • Visa