RKBS de Bras is een adaptieve school, zonder jaarklassen, rapportcijfers en met een eigenwijze kijk op leren en onderwijzen. Eigenaarschap en zingeving zijn centrale begrippen, naast betrokkenheid en welbevinden. Schoolorganisatie en leraarschap zijn zich gaan kenmerken door procesgericht en op de persoon gericht denken. Gedroomd onderwijs voor de 21e eeuw.

Schoolleider Jan Bos neemt je, liefst interactief, mee in de achtergronden en denkwijzen.

Tijd en locatie

    • Leerhuis Conny Janssen Danst
      vol

Deelnemers