Sessies

Beelden en woorden: de betekenis van persoonsvorming in het onderwijs (VOL)

Naar persoonsvorming kun je op verschillende manieren kijken. Tijdens een samenspraak met een gevarieerde groep experts bracht SLO verschillende daarvan in beeld. Met deze filmpjes kun je aan de slag om zelf betekenis te geven aan persoonsvorming - met je school, je team, zelfs in de klas. In deze interactieve sessie bekijken we er een aantal en gaan we er het gesprek over aan. Je krijgt hiermee handvatten om met je eigen visieontwikkeling aan de slag te gaan. Die visie is nodig om een goede vertaalslag te maken naar de onderwijspraktijk.

Sprekers

  • Desiree Houkema

Het vak Grote Denkers

In deze workshop introduceert Jasper Rijpma het vak Grote Denkers, dat hij samen met zijn collega’s heeft opgezet en demonstreert hij hoe wij praktisch invulling geven aan persoonsvorming. Hoe dagen we onze leerlingen uit om uit te groeien tot Grote Denkers? Ik laat zien uit welke bouwstenen ons curriculum bestaat en voor welke uitdagingen wij stonden bij de ontwerpcyclus. Het doel van de workshop is om een constructief gesprek te voeren over de 'ontwerpbaarheid' van persoonsvorming in je eigen onderwijsprogramma.

Sprekers

  • Jasper Rijpma

Persoonsvorming als curriculaire uitdaging!?

November 2016 publiceerde SLO een verkennende notitie over persoonsvorming als curriculaire uitdaging. Alderik Visser gaat in op verschillende concepten die daarin zijn uitgewerkt, en de praktijken waar ze op scholen concreet mee zijn verbonden. Met jullie wil hij op zoek naar nóg andere ingangen op persoonsvorming, pedagogiek en het curriculum, om samen een nog rijker en verfijnder palet aan mogelijkheden te ontwikkelen.

Drs. Alderik Visser is leerplanontwikkelaar bij SLO.

Sprekers

  • Alderik Visser

Wat is subjectwording?

Naast dat we kinderen op school kennis willen overdragen en manieren bijbrengen, willen we dat ze er langzaam maar zeker uit zichzelf voor gaan kiezen zich verantwoordelijkheid te gaan verhouden tot de ander en het andere. De vraag is hoe we bij kinderen het verlangen kunnen wekken om op een vrije en verantwoordelijke manier in de wereld te zijn. Hoe toont zich het ontwaken van dat verlangen aan onze ervaring? En welke rol spelen we daarin als leraar? Daarover zullen we het hebben tijdens deze workshop, op min of meer interactieve wijze, afhankelijk van het aantal deelnemers.

Dr. Hester IJsseling is projectleider "Professionaliseren met hart en ziel, samen leren en samenleven in een wereldstad" aan de Thomas More Hogeschool te Rotterdam.

Sprekers

  • Hester IJsseling

Het Durven Delen Onderwijsspel - wie ben ik en wil ik zijn als leraar?

‘Who I am is how I teach’: Om te weten hoe je leerlingen of studenten kunt helpen bij hún persoonsvorming, is het eerst en vooral belangrijk te weten wie jij zelf als mens – en dus als leraar – bent en wil zijn. Een antwoord vinden op deze vraag is nog niet zo eenvoudig. Vaak hebben we de interactie met anderen nodig om hier een stap verder in te komen.

In deze workshop gaan we via ‘durven’ en ‘delen’ opdrachten aan de slag met vragen over jou als leraar, bestuurder, directeur. Wat vind je spannend? Waar ben jij keigoed in? Welke kanten in jezelf zien maar moeilijk het daglicht? En wat zou je graag anders zien, maar lukt nog even niet?
Durf je de uitdaging aan om op een speelse maar toch diepgaande manier met anderen in gesprek te gaan over deze en andere thema’s? Kom dan naar deze workshop.

Lisette Bastiaansen (52) doet promotieonderzoek naar de waarde en betekenis van ‘aandachtige betrokkenheid’ in de leraar-leerling relatie. Daarnaast is ze als freelance docent en begeleider verbonden aan de Masteropleiding pedagogiek van de HAN en aan Avans Communicatie in Breda.

Sprekers

  • Lisette Bastiaansen